مزایای مشارکت در ساخت چیست؟

قراردادهای مشارکت در ساخت، بهترین، ساده ترین و سریع ترین راهکار برای نوسازی ساختمان های قدیمی و زیباسازی محله های قدیمی شناخته می شوند. پروژه هایی که به صورت مشارکتی اجرا می شوند به راحتی می توانند ساختمان های قدیمی را به نوساز تبدیل کنند؛ دقیقاً همان ساختمان هایی که استانداردهای مقاومت در برابر زمین لرزه و استحکام سازه برای آن ها رعایت می شود. با گسترش پروژه های نوسازی ساختمان ها از طریق پروژه های مشارکتی، زیبایی ساختمان ها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین شرایط زندگی برای خانواده ها نیز در بهتری...

بیشتر بخوانید