مزایای مشارکت در ساخت چیست؟

قراردادهای مشارکت در ساخت، بهترین، ساده ترین و سریع ترین راهکار برای نوسازی ساختمان های قدیمی و زیباسازی محله های قدیمی شناخته می شوند. پروژه هایی که به صورت مشارکتی اجرا می شوند به راحتی می توانند ساختمان های قدیمی را به نوساز تبدیل کنند؛ دقیقاً همان ساختمان هایی که استانداردهای مقاومت در برابر زمین لرزه و استحکام سازه برای آن ها رعایت می شود. با گسترش پروژه های نوسازی ساختمان ها از طریق پروژه های مشارکتی، زیبایی ساختمان ها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین شرایط زندگی برای خانواده ها نیز در بهتری...

بیشتر بخوانید
پروانه ساختمانی یا مجوز ساخت چیست ؟

برای هرگونه ساخت و ساز در حوزه ساخت وساز شهری و روستایی ، برای اینکه مغایر با طرح تفضیلی شهرها یا طرح هادی روستاها ، ساختمانی احداث نشود ، نیاز است تا مالک با مراجعه به مرجع صدور پروانه ، مجوزی را با عنوان پروانه ساخت دریافت نماید. پروانه ساختمان یا به عبارتی همان جواز ساخت، مجوزی است که پیش از اقدام به هر گونه عملیات ساخت و ساز بایستی از مراجع مربوطه مانند شهرداری دریافت کرد. این مجوز تایید کننده قانونی بودن عملیات اجرایی بوده و در صورت صادر نشدن آن هرگونه ساخت و سازی غیرقانونی تلقی خواهد شد.

بیشتر بخوانید