مزایای مشارکت در ساخت چیست؟

قراردادهای مشارکت در ساخت، بهترین، ساده ترین و سریع ترین راهکار برای نوسازی ساختمان های قدیمی و زیباسازی محله های قدیمی شناخته می شوند.

پروژه هایی که به صورت مشارکتی اجرا می شوند به راحتی می توانند ساختمان های قدیمی را به نوساز تبدیل کنند؛ دقیقاً همان ساختمان هایی که استانداردهای مقاومت در برابر زمین لرزه و استحکام سازه برای آن ها رعایت می شود.

با گسترش پروژه های نوسازی ساختمان ها از طریق پروژه های مشارکتی، زیبایی ساختمان ها بیشتر خواهد شد؛ بنابراین شرایط زندگی برای خانواده ها نیز در بهترین وضعیت قرار می گیرد.

سهولت در عقد قرارداد مشارکت در ساخت، به تدریج، خانه های قدیمی و کلنگی را به پروژه های نوساز تبدیل می کند؛ به این ترتیب، بسیاری از مشکلات شهری از این بابت برطرف می شود.

· زمانیکه پروژه های نوسازی بیشتر انجام شوند، ارزش یک ملک بیشتر خواهد شد که این خود، یک سرمایه مالی برای آینده است.

· پروژه های مشارکتی در ساخت و ساز موجب صرفه جویی در وقت انرژی و بودجه مالی صاحب ملک می شود. شرکت های متخصص در این زمینه با تسلط کافی بر مراحل ساخت و ساز، پروژه را به بهترین شکل به پایان می رسانند. صرفه جویی در هزینه ها شامل مصرف انرژی و هزینه خرید لوازم و مصالح اولیه است.

 

مقالات پیشنهادی